• Home
  • /
  • Tag Archives:  Yesus Kristus

Power Of Relationship

Hakim-hakim 1:12-13   “Berkatalah Kaleb: “Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat-Sefer, kepadanya akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya.”   Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu; lalu Kaleb memberikan Akhsa, anaknya, kepadanya menjadi isteri- nya.” Bacaan kita hari ini, menceritakan tentang seorang Pahlawan Nasional di Israel, yaitu Kaleb.  Dia menyelenggarakan sebuah sayembara, dimana dia akan…

Power Of Blessing

Bilangan 21:16    “Inilah sumur di mana TUHAN berfirman kepada Musa: “Kumpulkanlah bangsa itu, maka Aku akan memberikan air kepada mereka.” 17  Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini: “Berbual-buallah, hai sumur! Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, 18  yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan,…

Pembalikan Keadaan

1 Samuel 7:3   Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: “Jika kamu berbalik kepada TUHAN dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada TUHAN dan beribadahlah hanya kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.” Saya sungguh percaya bahwa pembalikkan keadaan pasti terjadi…

The Chosen One

Kita semua ini manusia berdosa. Tidak ada yang baik di dalam diri kita. Tetapi Allah telah menetapkan “the Chosen One” (Yang Dipilih) untuk menyelamatkan manusia. Alkitab berkata, “Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa” (Yesaya 42:1). “Sebab itu, kita…

The Ayin and Aleph Principle

Tanpa kita sadari pada tanggal 8 September yang lalu, kita mengalami pergantian tahun, yaitu tahun 5771 menurut perhitungan tahun Ibrani. Kita melihat bagian akhir dari angkanya adalah 71. Angka 71 terdiri dari dua angka yaitu “Ayin” dan “Aleph”, jadi 5771 adalah “The Year Of Ayin and Aleph”. “Ayin” artinya adalah “Mata”. Sedangkan “Aleph” adalah huruf…

The Left Hand of God

Hakim Hakim 3:12-31 Ehud dipakai oleh Tuhan secara luar biasa meski dia mempunyai kekurangan. Pada saat itu Kota Pohon Korma (Yerikho) diduduki bangsa Moab. Kota Pohon Korma adalah gambaran dari kemakmuran. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengijinkan Raja Moab ‘Eglon’ untuk memukul bangsa Israel. Di dalam kesesakan, bangsa Israel…

Rubahlah Nasibmu

Tuhan kita adalah Tuhan yang merubah dari yang tidak berarti menjadi berarti. Ia mengubah seorang gembala seperti Daud menjadi raja. Maria seorang wanita yang sederhana menjadi ibu dari Tuhan yang menjadi manusia. Firman-Nya berkata “Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para…

Panggilan Untuk Menjadi Penjaga

Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi rasul, nabi, guru, penginjilan atau gembala. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi penjaga, seperti yang kita baca dalam Yesaya 21:11-12, “Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: “Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?” Pengawal itu berkata: “Pagi akan datang, tetapi…