• Home
  • /
  • Tag Archives:  Pruning

Response in Pruning

Ibrani 12:11 “Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya” Kata Pruning mempunyai pengertian dibersihkan/diproses. Dalam ayat bacaan kita hari ini, terutama di ayat 9 dna 10, ada unsur yang terdapat juga dalam pruning yaitu didikan. Setiap…